Day: June 4, 2021

Cách ly mùa dịch: mẹo xếp đồ gọn, nhẹ, đủ dùng, sẵn sàng đi bất cứ đâuCách ly mùa dịch: mẹo xếp đồ gọn, nhẹ, đủ dùng, sẵn sàng đi bất cứ đâu

Việc cách ly tập trung 21 ngày các đối tượng nghi mắc bệnh là hết sức cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong thời gian qua. Những người trẻ yêu thích du lịch như chúng tôi, cũng